ACTIVITY


พนักงานบริษัท ทีทีแอ็ตเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ได้มีโอกาสเดินทางไปประชุมสัมมนาประจำปี 2552 

“จุดเทียนอุดมการณ์ สืบสานความสามัคคี ชาว ที.ที.แอ็ตฯ ปี 3”

ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2552 ณ ภูทองรีสอร์ท พัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี


โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน
- เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความรักความสามัคคี ในการทำงานร่วมกันในองค์กร
- เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นกับ การพัฒนาองค์กรในปีต่อไป

 

พนักงานบริษัท ทีทีแอ็ตเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ไปประชุมสัมมนาประจำปี 2553 

“จุดเทียนอุดมการณ์ สืบสานความสามัคคี ชาว ที.ที.แอ็ตฯ ปี 4”

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 ณ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย จ.อุบลราชธาน


โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน
- เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความรักความสามัคคี ในการทำงานร่วมกันในองค์กร
- เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นกับ การพัฒนาองค์กรในปีต่อไป

 

พนักงานบริษัท ทีทีแอ็ตเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ไปประชุมสัมมนาประจำปี 2554 

“จุดเทียนอุดมการณ์ สืบสานความสามัคคี ชาว ที.ที.แอ็ตฯ ปี 5”

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2554 ณ สำนักงานสาธารณสุข อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยปีนี้ ได้มีการออกชื่นชมความงามน้ำตกสร้อยสวรรค์และนั่ง

เรือข้ามฝั่งไปเยี่ยมประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกด้วยค่ะ

มาแล้วคร้าาากิจกรรมประจำบริษัท...ประชุมสัมมนาประจำปี 2555 

“จุดเทียนอุดมการณ์ สืบสานความสามัคคี ชาว ที.ที.แอ็ตฯ ปี 6”

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555 ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

และปีนี้ก็ยังคงความสนุกสนาน..แต่เราก็ไม่ทิ้งจุดหมายของการ

ไปครั้งนี้นะคะ..ยังคงมีกิจกรรมสร้างความสามัคคีเช่นเดิมค่ะ

โดยจะสนุกสนานขนาดไหนนั้นต้องชมภาพกันเองแล้วหล่ะค่ะ ^_^