“ จุดเทียนอุดมการณ์ สืบสานความสามัคคี ที.ที. แอ็ตฯ ปี 6”

สัมมนาประจำปี ทีทีแอ็ตเวอร์ไทซิ่ง ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555