“ จุดเทียนอุดมการณ์ สืบสานความสามัคคี ที.ที. แอ็ตฯ ปี 5”

สัมมนาประจำปี ทีทีแอ็ตเวอร์ไทซิ่ง ณ สำนักงานสาธารณสุข โขงเจียม ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2554